ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

info@viogen.gr 210 9405223

Οποιαδήποτε αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας που αφορά σκευάσματα της εταιρείας μας μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή μέσω της αποστολής e-mail. Εναλλακτικά, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα Αναφοράς Ανεπιθύμητης Ενέργειας.